Taxatie

Uw verzekeraar zal bij totaal verlies van uw camper de dagwaarde bepalen. In vele gevallen is het achteraf bepalen van de dagwaarde moeilijk en soms onmogelijk. Een taxatierapport van CCE biedt hiervoor de uitkomst. Een deskundig expert bepaalt de huidige dagwaarde van de camper die wordt vastgelegd in een uitgebreid taxatierapport. Zo heeft u en uw verzekeraar vooraf duidelijkheid over de werkelijke dagwaarde van uw camper.   

De volgende zaken worden onder andere in het taxatierapport vermeld:

- De oorspronkelijke nieuwwaarde
- De taxatiewaarde ofwel de werkelijke dagwaarde
- De technische gegevens van uw camper
- De aanwezige accessoires met merk en type omschrijving
- De staat van onderhoud, waaronder controle van gas-, water- en elektraleidingen
- Het resultaat van de vochtmetingen
- Eventueel aangetroffen beschadigingen met reparatieadvies

Het taxatierapport wordt digitaal opgemaakt met vochtmeting en foto's.

CCE verricht taxaties voor Unigarant, ANWB en Aveco Verzekeringen. Het taxatierapport wordt door deze verzekeraars officieel erkend als taxatierapport.